Festival Groba

Orquestra de Camara Galega
Grupo en residencia 

Fundada en 1995, está integrada por músicos galegos formados en diversos conservatorios europeos. Desenvolve unha intensa actividade que a leva a interpretar un amplio repertorio que abarca desde o barroco temprano hata hoxe, incluindo a difusión de autores galegos e facendo especial fincapié na extensa obra do mestro Groba.

Esta actividade a leva a realizar actuacións nas principais salas de concerto españolas, estancando o Auditorio Reina Sofía, en Madrid, Palu de la Música, en Barcelona; Real Maestranza, de Sevilla; Sala Mozart, de Zaragoza; Teatro Jovellanos de Gijón; Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela; e no ámbito internacional “Spanien Modern Musikfestival” en Viena, Nueva York, Merkin Hall da Fundación Kaufman, Buenos Aires, Teatro Metropolitan e Holanda, Utrech, Dean bosh, Amsterdam, Middleburg y De Doelen Auditorium de Róterdan; e no Palaccio Ducale, de Génova.

Realizóu gravacións en directo para TVE, TVG e Radio Clásica. Desde o seu propio selo discográfico ten gravado 5 discos, entre os que destacan premieres mundiales de R. Groba e o doble CD da ópera Don Quixote do compositor sevillano Manuel García, gravado en directo na Real Maestranza de Sevilla polo selo discográfico Almaviva.

Desde o ano 2013 é a orquestra residente do Festival Groba

A OCGa tivo o pracer de colaborar con solistas como Teresa Berganza, Juan de Udaeta, José Ramón Méndez, José Luis Estellés. Juan Lomba, Anthony Pay, Ara Malikian, Elena Urioste, Soyoung Yoon, Rika Masato, Jesús Reina, Yedam Kim, Ji Yoon Lee, Oyvind Gimse, Jin Joo Cho, Cecilia Lavilla, Guillermo Figueroa, André Cebrián, Milton Masciadri, David Fernández, Emmanuelle Baldini, Gili Schwarzman, Clara Jumi Kang, Alena Baeva. Pacho Flores...

 

 

 

​Fundada en 1995, está integrada por músicos gallegos formados en diversos conservatorios europeos. Desarrolla una intensa actividad que la lleva a interpretar un amplio repertorio que abarca desde lo barroco temprano hata hoy, incluindo la difusión de autores gallegos y haciendo especial fincapié en la extensa obra del mestro Groba.

Esta actividad la lleva a realizar actuaciones en las principales salas de concierto españolas, estancando el Auditorio Reina Sofía, en Madrid, Palu de lana Música, en Barcelona; Real Maestranza, de Sevilla; Sala Mozart, de Zaragoza; Teatro Jovellanos de Gijón; Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela; y en el ámbito internacional ?Spanien Modern Musikfestival? en Viena, Nueva York, Merkin Hall de la Fundación Kaufman, Buenos Aires, Teatro Metropolitan y Holanda, Utrech, Den bosh, Amsterdam, Middleburg y De Doelen Auditorium de Rotterdam; y en el Palaccio Ducale, de Génova.

Realizó grabaciones en directo para TVE, TVG y Radio Clásica. Desde el suyo propio sello discográfico tiene grabado 5 discos, entre los que destacan premieres mundiales de R. Groba y el doble CD de la ópera Don Quijote del compositor sevillano Manuel García, grabado en directo en la Real Maestranza de Sevilla por el sello discográfico Almaviva.

Desde el año 2013 es la orquesta residente del Festival Groba.

La OCGa tuvo el placer de colaborar con solistas como Teresa Berganza, Juan de Udaeta, José Ramón Méndez, José Luis Estellés. Juan Lomba, Anthony Pay, Ara Malikian, Elena Urioste, Soyoung Yoon, Rika Masato, Jesús Reina, Yedam Kim, Ji Yoon Líe, Oyvind Gimse, Jin Joo Te lo, Cecilia Lavilla, Guillermo Figueroa, André Cebrián, Milton Masciadri, David Fernández, Emmanuelle Baldini, Gili Schwarzman, Clara Jumi Kang, Alena Baeva. Pacho Flores...

 

 

Founded in 1995, it is composed of Galician musicians trained in various European conservatories. It develops an intense activity that takes it to interpret a wide repertoire that includes from the baroque early hata today, including the diffusion of Galician authors and making special emphasis in the extensive work of the teacher Groba.


This activity takes her to perform performances in the main Spanish concert halls, staging the Reina Sofía Auditorium in Madrid, Palu de lana Música in Barcelona; Real Maestranza, from Seville; Sala Mozart, from Zaragoza; Jovellanos Theater of Gijón; Auditorio de Galicia, in Santiago de Compostela; And in the international arena? Spanien Modern Musikfestival? In Vienna, New York, Merkin Hall of the Kaufman Foundation, Buenos Aires, Metropolitan Theater and Holland, Utrech, Den Bosh, Amsterdam, Middleburg and De Doelen Rotterdam Auditorium; And in the Palaccio Ducale, in Genoa.


He made live recordings for TVE, TVG and Radio Classica. From his own record label has recorded 5 discs, among which stand out global premieres of R. Groba and the double CD of Don Quixote opera by the Seville composer Manuel García, recorded live at the Real Maestranza in Seville by the record label Almaviva .


Since 2013 she is the resident orchestra of the Groba Festival.


The OCGa had the pleasure of collaborating with soloists like Teresa Berganza, Juan de Udaeta, José Ramón Méndez, José Luis Estellés. Juan Lomba, Anthony Pay, Ara Malikian, Elena Urioste, Soyoung Yoon, Rika Masato, Jesus Reina, Yedam Kim, Ji Yoon Líe, Oyvind Gimse, Jin Joo Te lo, Cecilia Lavilla, Guillermo Figueroa, André Cebrián, Milton Masciadri, David Fernández , Emmanuelle Baldini, Gili Schwarzman, Clara Jumi Kang, Alena Baeva. Pacho Flores ...