Festival Groba

Pablo Vidal
violin

O violinista galego Pablo Vidal combina a súa labor pedagóxica e concertística co seu rol de Adxunto á Dirección Artística do clasclas Festival e consultor artístico en series de concertos e axencias artisticas.

 

Actualmente, Pablo é profesor de violín, música de cámara e Coordinador do Departamento de Corda do Conservatorio de Vilagarcía; á vez que imparte masterclass e seminarios en colaboración con instituticións como a Deutsch Skandinavische Jugend Philarmonie en Berlin, o Grumo Festiva e a Music Academy International en Italia ou o Festival de Inverno do Vale Veneto da Universidade Federal de Santa Maria en Brazil.

 

Pablo foi seleccionado polo famoso mestre Lorin Maazel como membro da súa Castleton Orchestra, coa que interpretou óperas e concertos no Castleton Festival, en Virxinia (USA), e en xiras internacionais, baixo a batuta do mestre Maazel.

 

Colabora tamén con numerosas orquestras como a Irish Chamber Orchestra, Symphony Orchestra of India, Philharmonisches Kammerorchester Berlin, German National Orchestra, Kirishima Virtuosos, Orkester Norden, Wiener Walzer Philarmonie, Dartington Festival Orchestra…. coas que realizou xiras por Europa, China, Usa, India, Omán e Canadá, en salas tan importantes coma Concertgebouw Ámsterdam, Konzerthaus Berlin, Auditorio Nacional de España, Stadhalle Bayreuth, Philharmonie Berlin, Gewadhaus Leipzig, Newman Center Denver, Beijing Concert Hall, Royal Opera House Muscat, Shanghai Oriental Arts Center... tocando com importantes directores como Kent Nagano, O. Kamu, F. Luisi, R. Payare, F. Layer, J. DePreist, D. Masson, G. Korsten, A.Fischer, E. Klas, P. Sakari , Gómez Martínez… con diversas gravacións para a radio e a televisión, así como varios CD.

 

Activo como músico de cámara, Pablo ten tocado en cidades de Europa, USA, Canadá, Corea do Sur e Xapón, e en festivais como Casals, Castleton, Kuhmo, Great Mountains, Casalmaggiore, Savoonlina, Bayreuth, Las Vegas, Elverum, Kirishima, Portogruaro, Lake George, Orford ou Dartington, onde compartiu escena con músicos como Yuval Gotlibovich, Alena Baeva,  Pacho Flores, Yakov Kasman, Kazuki Sawa, Anne Shih e principais de orquestras como a Goteborg Symponiker, Royal Concertgebouw, Orquesta Santa Cecilia de Roma e NHK Tokio

 

Pablo comenzou a tocar ó violín ós nove anos na Coruña, a sua cidade natal, formándose posteriormente con Yuri Volguin en Madrid; Pierre Amoyal e Jean Jaquerod no Conservatoire de Lausanne; Per Enoksson na Universidade de Goteborg onde foi membro e tocou coma concertino en varios programas da Swedish National Orchestra Academy obtendo o seu master en estudios orquestrais; e finalmente con Linda Wang na Denver University. Tivo a oportunidade de recibir consellos e masterclass de músicos coma L. Spierer, P. Zukerman, García Asensio, Midori, N. Znaider, R. Ricci, J. Rachlin, Ik Hwan Bae, Kantorow, P. Vernikov, M. Fried, A. Leon Ara e membros dos cuartetos Tokio, Vermeer, Amadeus, Israel…

 

Pablo mantén unha especial vinculación co Festival Groba dende a sua primeira edición.

 

El violinista gallego Pablo Vidal combina su labor pedagógica y concertística con su rol como Adjunto a la Dirección Artística del clasclas Festival y consultor artístico de series de conciertos y agencias artísticas.

 

Actualmente, Pablo es profesor de violín, música de cámara y Coordinador del Departamento de Cuerda del Conservatorio de Vilagarcía, a la vez que imparte masterclass y seminarios en colaboración con instituciones como Deutsch Skandinavische Jugend Philarmonie en Berlin, el Grumo Festival en Italia o e Festival de Inverno do Vale Veneto de la Universidad Federal de Santa Maria en Brazil.

 

Pablo fue seleccionado por el famoso maestro Lorin Maazel como miembo de su Castleton Festival Orchestra, con la que interpretó óperas y conciertos en el Castleton Festival en Virginia (USA) y en giras internacionales bajo la batuta del maestro Maazel.

 

Colaborador también con numerosas orquestas como la Irish Chamber Orchestra, Symphony Orchestra of India, Philharmonisches Kammerorchester Berlin, German National Orchestra, Kirishima Virtuosos, Orkester Norden, Wiener Walzer Philarmonie, Dartington Festival Orchestra…. Con las que realizó giras por Europa, China, Usa, India, Omán e Canadá, en salas tan importantes como Concertgebouw Ámsterdam, Konzerthaus Berlin, Auditorio Nacional de España, Stadhalle Bayreuth, Philharmonie Berlin, Gewadhaus Leipzig, Newman Center Denver, Beijing Concert Hall, Royal Opera House Muscat, Shanghai Oriental Arts Center... tocando com importantes directores como Kent Nagano, O. Kamu, F. Luisi, R. Payare, F. Layer, J. DePreist, D. Masson, G. Korsten, A.Fischer, E. Klas, P. Sakari , Gómez Martínez… com diversas grabaciones para radio y televisión, así como vários CDs.

 

Activo músico de cámara, Pablo ha tocado conciertos en ciudades de Europa, USA, Canadá, Corea del Sur y Japón, en festivales como el Casals, Castleton, Kuhmo, Great Mountains, Casalmaggiore, Savoonlina, Bayreuth, Las Vegas, Elverum, Kirishima, Portogruaro, Lake George, Orford o Dartington, donde ha compartido escenario con músicos como Yuval Gotlibovich, Yakov Kasman, Alena Baeva, Pacho Flores, Kazuki Sawa, Anne Shih y principales de orquestas como la Goteborg Symponiker, Royal Concertgebouw, Orquesta Santa Cecilia de Roma y NHK Tokio

 

Pablo comenzó a tocar el violín a los nueve años en La Coruña, su ciudad natal, formándose poseriormente con Yuri Volguin en Madrid; Pierre Amoyal y Jean Jaquerod en el Conservatoire de Lausanne; Per Enoksson en la Universidad de Goteborg donde fue miembro y tocó como concertino en varios programas de la Swedish National Orchestra Academy obteniendo su master en estudios orquestales; y finalmente con Linda Wang en la Denver University. Tuvo la oportunidad de recibir consejos y masterclass de músicos como L. Spierer, P. Zukerman, García Asensio, Midori, N. Znaider, R. Ricci, J. Rachlin, Ik Hwan Bae, Kantorow, P. Vernikov, M. Fried, A. Leon Ara y miembros de cuartetos como el Tokio, Vermeer, Amadeus, Israel…

 

Pablo mantiene una especial vinculación con el Festival Groba, con el que colabora desde su primera edición.

 

Galician violinist Pablo Vidal combines his pedagogical and concert schedule with his role as Associate Artistic Director to clasclas Festival and artistical advisor of concert series and agencies.

 

Currently, Pablo is professor of violin, chamber music and Coordinator String Department at Conservatorio de Vilagarcía (Spain) and keeps a busy agenda teaching masterclass and seminars in collaboration with institutions such as Deutsch Skandinavische Jugend Philharmonie in Berlin, the Grumo Festival in Italy or Festival Inverno do Vale Veneto of the Federal University of Santa Maria in Brazil.

 

Pablo was selected by Maestro Lorin Maazel as member of Castleton Orchestra, playing in Castleton Festival in USA several operas and symphonic productions and taking part in international tours under the batton of Maestro Maazel.

 

Also keeps collaborations with numerous orchestras such as the Irish Chamber Orchestra, Symphony Orchestra of India, Philharmonisches Kammerorchester Berlin, German National Orchestra, Virtuosi Kirishima, Orkester Norden, Wiener Walzer Philharmonie, Dartington Festival Orchestra .... With which he toured Europe, China, Usa, India, Oman and Canada, in important venues such as Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus Berlin, National Auditorium of Spain, Stadhalle Bayreuth, Philharmonie Berlin, Gewadhaus Leipzig, Newman Center Denver, Beijing Concert Hall , Royal Opera House Muscat, Shanghai Oriental Arts Center ... playing with distinguish conductors as Kent Nagano, O. Kamu, F. Luisi, R. Payare, F. Layer, J. DePreist, D. Masson, G. Korsten, A .Fischer, E. Klas, Sakari P. Gomez Martinez ... doing recordings for radio and television, as well as several CDs.

 

Active chamber musician, Pablo has played concerts in cities in Europe, USA, Canada, South Korea and Japan, at festivals as Casals, Castleton, Kuhmo, Great Mountains, Casalmaggiore, Savoonlina, Bayreuth, Las Vegas, Elverum, Kirishima, Portogruaro, Lake George, Orford or Dartington, where he has shared the stage with musicians as Yuval Gotlibovich, Yakov Kasman, Alena Baeva, Pacho Flores, Kazuki Sawa, Anne Shih and principals of major orchestras as Goteborg Symponiker, Royal Concertgebouw, Orchestra Comunidad de Valencia and NHK Tokyo

 

Pablo began playing the violin at age nine in La Coruna, his hometown, then he pursuing his studies with Yuri Volgin in Madrid; Pierre Amoyal and Jean Jaquerod at the Conservatoire de Lausanne; Per Enoksson at the University of Goteborg where he was a member and played as concertmaster in various programs of the Swedish National Orchestra Academy obtaining his master in orchestral studies; and finally with Linda Wang at Denver University. He had the opportunity to receive advice and masterclass of musicians as L. Spierer, P. Zukerman, García Asensio, Midori, N. Znaider, R. Ricci, J. Rachlin, Ik Hwan Bae, Kantorow, P. Vernikov, M. Fried, A. Leon Ara and members of quartets such as the Tokyo, Vermeer, Amadeus, Israel ...

 

Pablo keeps a special collaboration with the Groba Festival since its first edition.

© 2019 WyC Media

  • Facebook Classic