Festival Groba

Rogelio Groba Otero
violin / lider OCGa

Titulado Superior na especialidad de Violín polo Conservatorio Superior de Música da Coruña, e en Música de Cámara polo Conservatorio Superior de Música de Oviedo, prosegue a súa preparación durante varios anos en Londres, con Detlef Hann, profesor de a Guidhall School of Music and Drama.

 

En 1995, funda como director-concertino a Orquestra de Cámara Galega. En 2000, dirixe a gravación da súa propia obra “Divertimento para cordas”, incluída no primeiro CD desta formación, e en 2005 a gravación do segundo CD, dedicado integramente á obra do seu pai, Rogelio Groba Groba. Tamén participou na recuperación e estrea da ópera Don Chisciotte, de Manuel García, así como a súa gravación, realizada en directo no Teatro da Maestranza, de Sevilla.

 

En maio de 2007 dirixiu a OCGA no Spanish Modern Festival de Viena, onde obtivo un grande éxito de público e de crítica coa interpretación de obras de compositores galegos, e en agosto, realizou unha exitosa xira por Arxentina, que foi o preámbulo dunha serie de concertos ofrecidos por toda Galicia e parte do resto de España.

 

No ano 2008, amais de numerosos concertos por toda a xeografía galega e diversos puntos de España, dirixiu a OCGA no seu debut en Nova York, no Merkin Concert Hall, da Fundación Kaufman.

 

En 2010  dirixiu a Orquestra de Cámara Galega nunha xira por Holanda, con actuacións en Utrecht, Ámsterdam, S-Hertogenbosch e Middelburg, nunha xira que finalizou no auditorio De Doelen, de Rotterdam, e que posteriormente proseguiu no Auditorio 400 do Museo Reina Sofía (Madrid) e no Palau de la Música (Barcelona) e máis recentemente, en outubro de 2013, no Palazzo Ducale de Genova.

 

Realizou gravacións para a Radio Galega, TVG, TV3, TVE e RNE, e amais de España, ten actuado en Portugal, Francia, Austria, Gran Bretaña, Arxentina, Chile, Uruguay, Colombia e Venezuela, e foi director da Orquestra Sinfónica do Conservatorio de Música da Coruña.

 

Ademais de director-concertino da Orquestra de Cámara Galega, é patrono da Fundación Rogelio Groba e do Festival Groba, profesor superior de Violín e Música de Cámara no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Titulado Superior en la especialidad de Violín por el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, y en Música de Cámara por el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, prosigue su preparación durante varios años en Londres con Detlef Hann, profesor de la Guidhall School of Music and Drama.

En 1995, funda como director-concertino la Orquestra de Cámara Galega.

 

En 2000, dirige la grabación de su propia obra, “Divertimento para cordas”, incluida en el primer CD de esta formación y en 2005 la grabación del segundo CD dedicado integramente a la obra de su padre Rogelio Groba Groba. También participó en la recuperación y estreno de la ópera "Don Chisciotte", de Manuel García, así como su grabación realizada en directo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En mayo de 2007 dirigió a la OCGA en el Spanish Modern Festival de Viena en donde obtuvo un gran éxito de público y crítica interpretando obras de compositores gallegos, y en agosto en una exitosa gira por Argentina que fue el preámbulo de una serie de conciertos realizados por toda Galicia y parte del resto de España.

 

En el año 2008, además de numerosos conciertos por toda la geografía gallega y diversos puntos de España, dirigió la OCGA en su debut en Nueva York, en el Merkin Concert Hall de la Fundación Kaufman. En 2010  dirigió a la Orquestra de Cámara Galega en una gira por Holanda con actuaciones en Utrecht, Amsterdam, S-Hertogenbosch y Middelburg, finalizando la gira en el auditorio De Doelen de Rotterdam, así como en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Madrid), y el Palau de la Música (Barcelona) y más recientemente, en octutre de 2013, en el Palazzo Ducale de Genova (Italia).

 

Ha realizado grabaciones para Radio Galega, TVG, TV3, TVE y RNE, y además de España, ha actuado en Portugal, Francia, Austria, Gran Bretaña, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Venezuela, y ha sido director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de A Coruña.

 

Además de director-concertino de la Orquestra de Cámara Galega, es patrono de la Fundación Rogelio Groba Groba y del Festival Groba en Ponteareas (España) y profesor superior de Violín y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

 

Diploma in violin at the Conservatory of Music of A Coruña, and Chamber Music at the Conservatory of Music in Oviedo, continuing their preparation for several years in London with Detlef Hann, professor at the Guildhall School of Music and Drama.

 

In 1995, he founded as director-concertino the Galician Chamber Orchestra. In 2000, directs the recording of his own work, "Divertimento for cordas", included on the first CD of this formation and in 2005 recording the second CD devoted entirely to the work of his father Rogelio Groba Groba. He also participated in the recovery and premiere of the opera "Don Chisciotte" by Manuel Garcia, and his recording made live at the Teatro de la Maestranza in Seville.

 

In May 2007 he led the OCGa in the Spanish Modern Festival in Vienna where he obtained a great success with audiences and critics performing works of Galician composers, and in August on a successful tour of Argentina which was the prelude to a series of concerts performed Galicia and all of the rest of Spain.

 

In 2008, besides numerous concerts all over Galicia and various parts of Spain, led the OCGA on his debut at New York's Merkin Concert Hall at the Kaufman Foundation. In 2010 he went to the OCGa on a tour of Holland with performances in Utrecht, Amsterdam, S-Hertogenbosch and Middelburg, ending the tour in the auditorium De Doelen in Rotterdam and in the Auditorium 400 of the Reina Sofia Museum (Madrid ) and the Palau de la Música (Barcelona) and more recently in octutre 2013, in the Palazzo Ducale in Genoa (Italy).

 

He has recorded for Radio Galega, TVG, TV3, TVE and RNE, in addition to Spain, she has performed in Portugal, France, Austria, Britain, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia and Venezuela, and has been director of the Symphony Orchestra Conservatory of Music of A Coruña.

 

Besides Director-concertmaster of the OCGa, is patron of Rogelio Groba Groba Groba Foundation and FestivalGroba in Ponteareas (Spain) and Professor in Violin and Chamber Music at the Conservatory of Music of A Coruña.